ஆசிரியர் கலந்தாய்வு கொள்கைக்கான அரசாணையில் திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை வெளியீடு..!!

 ஆசிரியர் கலந்தாய்வு கொள்கைக்கான அரசாணையில்


 திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை வெளியீடு..!!

அரசாணையில் திருத்தம் :

ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு அறிவிப்பு வெளியாகும் நாளன்று தற்போதைய பணியிடத்தில் ஓராண்டு பணிநிறைவு செய்திருக்க வேண்டுமென கலந்தாய்வு கொள்கைக்கான அரசாணையில் திருத்தம் செய்து புதிய அரசாணை வெளியீடு.

புதிய அரசாணை வெளியீடு:முழு விவரம்:
Leave a Comment