TNPSC – Study Materials-GROUP-4, VAO , TAMIL (QUESTION/ ANSWER)-3.

 TNPSC – Study Materials-GROUP-4, VAO , TAMIL(QUESTION/ ANSWER)-3.

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 4 மற்றும் விஏஓ தேர்வுகளுக்கான வினா-விடை

அடைமொழியால் குறிக்கப்படும் முக்கிய நூல்கள் :

1. திருவள்ளுவப் பயன், தமிழ் வேதம், தமிழ்மறை, உத்தரவேதம் – திருக்குறள்

2. முத்தமிழ் காப்பியம், முதல் காப்பியம், குடிமக்கள் காப்பியம், உரையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள், மூவேந்தர் காப்பியம் – சிலப்பதிகாரம்

  3. இரட்டைக் காப்பியம் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை

4. ஐம்பெருங்காப்பியம் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி, குண்டலகேசி, வளையாபதி

5. ஐஞ்சிறுங் காப்பியம் – நாககுமார காவியம், உதயண குமார காவியம், சூளாமணி, யாசோதா காவியம், நீலகேசி

6. காம நூல், மண நூல் – சீவகசிந்தாமணி

7. கம்பசித்திரம், இராமாவதாரம், கம்ப நாடகம், இராம காதை, இராமசரிதம் – இராமாயணம்

8. நெடுந்தொகை – அகநானூறு

9. திருத்தொண்டர் புராணம் – பெரிய புராணம்

10. பாவைப்பாட்டு – திருப்பாவை

11. தமிழர் வேதம் – திருமந்திரம்

12. முதல் இலக்கணம் – அகத்தியம்

13. சிற்றதிகாரம் – நன்னூல்

14. கூத்தாற்றுப்படை – மலைபடுகடாம்

15. பதிணென் கீழ் கணக்கு – 18 நீதி நூல்கள்

16. பதிமென் மேல் கணக்கு – பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையும்

17. திணை இலக்கியம் – சங்க இலக்கியம் (நூல்கள்)

18. புலவராற்றுப்படை – திருமுருகாற்றுப்படை

19. கூத்தராற்றுப்படை – மலைபடு கடாம்

20. முதற்பரணி – கலிங்கத்துப் பரணி

21. பிள்ளைப்பாட்டு – பிள்ளைத்தமிழ்

22. உழத்திப்பாட்டு – முக்கூடற்பள்ளு

23. குறத்திப்பாட்டு – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி

24. பாவைப்பாட்டு – திருப்பாவை

25. பஞ்ச காப்பியம் – ஐம்பெருங்காப்பியம்

26. தமிழ்மொழியின் உபநிடதம் – தாயுமானவர் பாடல்கள்

27. போர்க் காவியம் – தகடூர் யாத்திரை

28. இசைப்பா – திருவிசைப்பா

29. ஆதி உலா – திருக்கயிலாய ஞான உலா

30. தெய்வ உலா – திருக்கயிலாய ஞான உலா

31. குட்டித்தொலைகாப்பியம் – தென்னூல் விளக்கம்

32. சின்னூல் – நேமி நாதம்

33. குட்டித் திருவாசகம் – திருக்கருவைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி

சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்:

வேழம், சிந்துரம், கரி, வாரணம், களபம் – யானை

 கடகரி – மதயானை

புரி, இவுளி, வயமா, வாரணம் – குதிரை

அரி, மடங்கல், ஏறு  – சிங்கம்

தீபு – புலி

இகல் – போர்

இகல் – பகை

எழில்  – அழகு

அவலம், ஊறு, இடர், வாதை – துன்பம்

ஏதம் – குற்றம்

ஏதம் – கேடு

புரை, கோது, மது- குற்றம்

பிணி – நோய்

பகை – செற்றம்

வசை – குற்றம்

ஏமம் – காவலம்

புடர் – துயரம்

இன்னா – துன்பம்

உற்றுழி – துன்புறுகாலம்

வன்மை – தீராப்பகை

இன்மை, நல்குரவு – வறுமை

தீனம் – நடப்பு

நிந்தை – இகழ்ச்சி

சினம் – கோபம்

இரவி – சூரியன்

கனகம் – தங்கம்

கலிழி – கலங்கல்

ஒவம் – ஒவியம்

வாகை – வெற்றி

மள்ளர் – வீரர்

தொடை – மாலை

வெற்பு, நகம், கிரி, வரை – மலை

முனிவு – வெறுப்பு

இடங்கல் – முதலை

மடங்கல் – சிங்கம்

கடகரி – மதயானை

பாந்தன் – பாம்பு

சுரும்பு – வண்டு

மந்தி – பெண்குரங்கு

கடுவன் – ஆண் குரங்கு

பிணை – பெண் மான்

நுணல் – தவளை

மறி – மான் கன்று

மரை – மான்

தளை – விலங்கு

கயல் – மீன்

புள் – பறவை

மதுரகம் – தேனீ

கிள்ளை – கிளி

குருகு – அன்னப்பறவை

களியானை – மதம் கொண்ட யானை

பிடி – பெண் யானை

ஞிமிறு – வண்டு, தேனீ

ஞமலி – நாய்

எகினம் – நாய், புளியரம்

கிலி – அச்சம், பயம்

மஞ்சு, கொண்டல் – மேகம்

பெயல் – மழை

கால் – காற்று

அனிலன் – காற்று

வாரிதி – கடல்

வளி – காற்று

மாரன் – மன்மதன்

குருகு – அன்னப்பறவை

கொழுநன் – கணவன்

அங்கன் – அழகிய இடம்

நாண் -அம்பு

மந்தா நிலம் – தென்றல்

பங்கயம் – தாமரை

பதுமம் – தாமரை

என்பு – எலும்பு

வடு – தழும்பு

பொறை – பொறுத்தல்

முனிவு – சினம்

கருமம் – செயல்

நிரல் – வரிசை

மாசு – குற்றம்

மறு – களங்கம்

கிரணம் – ஒளிக்கதிர்

காணம் – பொற்காசு

அரவும், – ஒலி, பாம்பு

ஈகம் – தியாகம்

நலிவு – கேடு

அதர் – வழி

குருசு – சிலுவை

கன்னல் – கரும்பு

வேய் – மூங்கில், ஒற்று

கவை – கிளை

புனல் – ஆறு, நீர்

ஆழில் – கடல், சக்கரம்

எழிலி – மேகம்

கவின் – அழகு

கவரி – சாமரம்

கப்பிய – கவிழ்ந்த

நீள் வானம் – நீண்ட வானம்

ஞானலம், புவனம் – உலகம்

விசும்பு – ஆகாயம்

சவை – சபை

உரவு – வலிமை

சிந்தை – மனம்

பூவை  – பெண்

மருப்பு – கொம்பு

மாறன் வழுதி – பாண்டியன்

திருவினாள் – திருமகள்

கிளை – உறவினர்

பொதும்பர் – சோலை

கபம் – கோழை

திரு – செல்வம்

மதலை – குழந்தை

அவா – பேராசை

சித்தம் – மனம்

சீர் – செல்வம், சிற்பு

தொழும்பர் – தொண்டர்

அவதூறு – பழிச்சொல்

நோன்மை – தவம்

நொயமை – மென்ணை

தொய்பு – இளைப்பு

யாக்கை – உடம்பு

தேறல் – தேன்

விழுப்பம் – பெருமை

குழவி – குழந்தை

புயம் – தோள்

தாதை – தந்தை

வேணி – சடை

ஊன் – உணவு

ஊண் – இறைச்சி

நுதல் – நெற்றி

அல் – இரவு

ஆகடியம் – ஏளனம்

விபுதர் – புலவர்

மன்னர் – வீரர்

அரி – திருமால், வெட்டு

நா – நாக்கு

உடைமை – செல்வம்

பொலம் – அழகு

வீறு – பெருமை

எயிறு – பல்

மோலி – முடி

சோரன் – திருடன்

உவகை – மகிழ்ச்சி

நேயம் – அன்பு

அல் – இரவு

புனல் – நீர்

செந்தண்மை – இரக்கம்

அகவை – வயது

கமழ்தல் – மணம் வீசுதல்

மிசைந்திட – உயர்வாக

ஆதவன் – சூரியன்

மகபதி -இந்திரன்

உம்பரார்பதி – இந்திரன்

கனலி – ஞாயிறு (சூரியன்)

கோயில் – அரண்மனை

வேந்தன் – அரசன்

கோன் – மன்னன்

வளி – காற்று

அந்தி – மாலை

விண்மீன் – நட்சத்திரம்

உடுக்கை – ஆடை

நீத்தும் – வெள்ளம்

மருட்சி – மிரலுதல்

உறு – மிகுதி

தருக்கு – செருக்கு

சாமரை – விசிறி

நறை – தேன்

திங்கள் – மாதம்

 யாமம் – நள்ளிரவு

படி – நிலம்

கூலம் – நவதானியம்

சுகந்தம் – வாசனை

ஆகம் – உடம்பு

குடகு – மேற்கு

அகழ்தல் – தோண்டுதல்

கல்லி – தோண்டி

மருகுவோம் – பருகுவோம்

இகல் – பகை

நகம் – மலை

கெந்தம் – பற்கள்

நண்ணுகின்றவர் – நெடுங்குகின்றவர்

சட்டம் – தொகுதி

ஈட்டிய – சம்பாதித்த

அருந்த –  குடிக்க

இயையாறு – ஆடாகாது

திடல் –  திறந்தவெளி

இல்லம் – வீடு

மன்பதை – மக்கள் பரப்பு

கெந்தம் – பற்கள்

சாந்தம் – அமைதி

ஈதல் – கொடுத்தல்

நோன்பு – விரதம்

எழில் – அழகு

ஆண்மை – வீரம்

உழி – இடம்

மார்க்கம் – வழி

ஈகை – கொடுத்தல்

வெகுளி – கோபம்

அழல் – நெருப்பு

ஆன்ற – சிறந்த

தெரிந்து – தேர்ந்தெடுத்து

கைமாறு – பதில் உதவி

நிரல் – வரிசை

கெய்து – பறித்து

அரை – இடுப்பு

அண்மை – அருகில்

சின்னம் – அடையாளம்

முகாம் – பாசறை

 கலம் – கப்பல்

 நாவாய் – படகு

கோடிகம் – ஆடை

மரவுரி – மரப்பட்டையால் ஆன உடை

மதகு – நீர்தேக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடம்

கிடுகு – பாய்போல் பின்னிய தென்னங்கிற்று

கறவை – பால் தரம் பசு

விட்டம் – வட்டத்தின் குறுக்களவு

நானிலம் – உலகம்

முண்டக மலரோன் – பிரம்மா

குரம்பு – வயல்வரம்பு

பாசடை – புசுமையான இலை

மதுரை நாயகன் – சிவபெருமான்

மாயோன் – திருமால்

கனியிசைக் கிழவன் –  பாணபத்திரன்

வேறல் – வெற்றி பெறுதல்

திரை – அலை

சென்னீர் – செல்கின்ற நீர்

கவல்கின்றான் – வருந்துகின்றான்

உழந்தும் – வருந்தியும்

ஆகுலன் – வீன் ஆரவாரம்

அரம்பை – வாழை

புயல் – மேகம்

திறம்புவதில்லை – மாறுவதில்லை

உழவு – முரசு

கேணி – கிணறு

தொழுப – வணங்குபவர்

ஒம்புதல் – பாதுகாத்தல்

தீங்கனி – இனிய பழம்

எறு – உரம்

ஒள்ளியன் – மேன்மை உள்ளவன்

கால் – காற்று

கொண்டல் – மேகம்

மஞ்சு – மேகம்

நீதகம் – வெள்ளம்

கமலம் – தாமரை

பந்தனை – ஆசை

பக்கணம்  – தின் பண்டம்

அணியம் – நெருக்கம்

புல்லியர் – அறிவில்லாதவர்

அந்தகன் – பிறவிக்குருடன்

மெளலி – முடி, சடைமுடி

பிடறு – கழுத்து

பஃறி – படகு, ஒடம்

பெளவம் – கடல், உப்பு

துறக்கம் – தேவலோகம்

Leave a Comment