Flash News : ஆசிரியர் பணிக்கான போட்டித் தேர்வு பாடத்திட்ட அறிவிக்கை வெளியீடு..!!

 Flash News : ஆசிரியர் பணிக்கான போட்டித் தேர்வு


 பாடத்திட்ட அறிவிக்கை வெளியீடு..!!

அரசுப் பள்ளிகளில் ஏற்படும் இடைநிலை ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணித்தெரிவிற்கு பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகளுக்கு அனுமதி மற்றும் போட்டித் தேர்விற்கான பாடத்திட்டத்தினை பற்றிய அறிவிக்கை . )

TRB Teacher Post – Gazette PDF – Download here

Leave a Comment