அனைத்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்களிலும் இளநிலை படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத்தேர்வு கட்டாயம்: UGC அறிவிப்பு..!!.

 அனைத்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்களிலும் இளநிலை  படிப்புகளுக்கு பொது நுழைவுத்தேர்வு கட்டாயம்: UGC  அறிவிப்பு..!!. அனைத்து மத்திய பல்கலைக்கழகங்களிலும் இளநிலை படிப்புகளுக்கான பொது நுழைவுத்தேர்வு மூலமே 2022-23ம் ஆண்டுக்கான …

Read more