முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்வுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு – பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு..!!

  முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் தேர்வுத்துறை  அதிகாரிகளுக்கு –  பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு..!! பள்ளித் தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் வெளியாகாமல் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் …

Read more