ஆஸ்துமா,சர்க்கரை வியாதி ,நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளைக் குணமாக்க சில யோகாசனங்கள்(Yogasana)

 ஆஸ்துமா,சர்க்கரை வியாதி ,நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட  வியாதிகளைக் குணமாக்க சில யோகாசனங்கள்(YOGASANAM) இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் ஏதாவது உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளாகிக் கொண்டிருக்கிறோம். …

Read more