ஓய்வூதியத் திட்டம்(CPS)..??- மத்திய அரசு தெளிவான விளக்கம்..!!

 ஓய்வூதியத் திட்டம்(CPS)..??- மத்திய அரசு   தெளிவான விளக்கம்..!! 2004 ஜனவரி 1-க்கு பிறகு மத்திய அரசுப் பணியில் சேர்ந்த பணியாளர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்தும் …

Read more

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால் மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும்..!!

 ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால்  மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும்..!! பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை(CPS) செயல்படுத்தாவிட்டால் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால் மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும் …

Read more