திருட்டு ஒமைக்ரான் (stealth Omicron) BA.2 – டெல்டாவை விஞ்சும் வீரியம்-சவாலாக அமையும்..!!

 திருட்டு ஒமைக்ரான் (stealth Omicron) BA.2 – டெல்டாவை விஞ்சும்  வீரியம்-சவாலாக அமையும்..!! உருமாறிய கொரோனா: டெல்டா கொரோனாவிற்கு அடுத்தப்படியாக ஒமைக்ரான் எனும் உருமாறிய கொரோனா உலகம் …

Read more