10,11,12-தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் தேர்வு பயத்தை போக்க…..

 10,11,12-தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் தேர்வு பயத்தை போக்க….. தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் தேர்வு பயத்தை போக்க சில அறிவுரைகள்: பயம் என்பது ஒருவகையான முட்டாள்தனம். இந்த பயத்தினால் …

Read more