ரஷ்யா-உக்ரைன் போர்: திடிர் திருப்பம்..??

ரஷ்யா-உக்ரைன்  போர்: திடிர் திருப்பம்..?? ரஷ்யாவின் கோரிக்கையை ஏற்க தயார், போரை முதலில் நிறுத்துங்கள்- ஜெலென்ஸ்கி அறிவிப்பு. உக்ரைன் நடுநிலைமை தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ரஷ்யாவின் …

Read more

ரஷ்யா – உக்ரைன் போர் இனி உலக நாடுகள் சந்திக்கப்போகும் பொருளாதார பிரச்சனைகள்..??

 ரஷ்யா – உக்ரைன் போர் இனி உலக நாடுகள் சந்திக்கப்போகும்  பொருளாதார  பிரச்சனைகள்..?? International Monetary Fund: ரஷ்யா – உக்ரைன் போர் காரணமாக மக்கள் மரணம், …

Read more