பூனை – செல்லப்பிராணி(வளர்ப்புப்பிராணி)

 பூனை – செல்லப்பிராணி(வளர்ப்புப்பிராணி) பூனை -வளர்ப்புப்பிராணி: வீட்டின் நம் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவை நாம் வளர்க்கும் செல்லப்பிராணிகள். அவற்றிலும் முக்கியமாக நாய், பூனைக்கு முக்கிய …

Read more