பூனையால் – மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்..!!

 பூனையால் – மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்..!! நாய், பூனைகள் செல்லப்பிராணியாக வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டாலும் இவற்றுடன் நெருங்கி பழகுவதால் பல நோய்க உண்டாக அதிக வாய்ப்புள்ளது. பூனைகள் தங்கள் …

Read more