உங்களுடைய வாக்குப் பதிவு மையம், வரிசை எண், பாகம் எண் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொள்வது எப்படி.?

 உங்களுடைய வாக்குப் பதிவு மையம், வரிசை எண், பாகம்  எண் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொள்வது எப்படி.? கீழ்க்கண்ட link- யைக் கிளிக் செய்து உள்ளே செல்லவும். https://tnsec.tn.nic.in/tn-election-urban2021/find-your-polling-station.php …

Read more