ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால் மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும்..!!

 ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால்  மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும்..!! பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை(CPS) செயல்படுத்தாவிட்டால் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தால் மீண்டும் பூகம்பம் வெடிக்கும் …

Read more