தூக்கமின்மை(INSOMNIA) க்கும், மனநோய்க்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா..??(Sleeplessness & Mental illness)

 தூக்கமின்மைக்கும், மனநோய்க்கும் நெருங்கிய தொடர்பு  உண்டா..?? தூக்கமின்மை(Insomnia): தூக்கமின்மை(Insomnia) காரணமாக உடல் சூடு போன்ற உடல் கோளாறுகள் ஏற்பட்டாலும் கூட , அதிக நாட்கள் அல்லது  ஒரு …

Read more