தங்கம் விலை வரலாறு காணாத அளவு உயர்கிறது..?? -மக்கள் அதிர்ச்சி

 தங்கம் விலை வரலாறு காணாத அளவு உயர்கிறது..?? – மக்கள் அதிர்ச்சி உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்திருக்கும் நிலையில் கச்சா எண்ணெய், தங்கம் உள்ளிட்ட பொருட்களின் …

Read more