கொரோனா தடுப்பூசிகளினால் உருவாகும்- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாதியாக குறைந்து விடுமா..??

கொரோனா தடுப்பூசிகளினால் உருவாகும்- நோய் எதிர்ப்பு  சக்தி பாதியாக குறைந்து விடுமா..??  கொரோனாவுக்கு எதிராக போடப்படும் தடுப்பூசிகளினால் உருவாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எதிர்வரும் 10 வாரங்களுக்குப் …

Read more