உயர்கல்வித்துறை சார்பாக 27 அறிவிப்புகள்- அமைச்சர் பொன்முடி..!!

 உயர்கல்வித்துறை சார்பாக 27 அறிவிப்புகள்- அமைச்சர்  பொன்முடி..!! உயர்கல்வித்துறை சார்பான 27 அறிவிப்புகள்: 1. அழகப்பா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் 4800 மாணக்கர்கள், 500 ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ரூபாய் 19.50 …

Read more