உக்ரைன்- ரஷ்யா போர்: முடிவுக்கு வரும் என நினைத்த நிலையில் திருப்பம்..??

உக்ரைன்- ரஷ்யா போர்: முடிவுக்கு வரும் என நினைத்த  நிலையில் திருப்பம்..?? உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் இருந்து ரஷ்ய படைகள் திரும்ப பெறப்பட்டதாக கூறுவது ஏமாற்று வேலை …

Read more