ஆன்லைனில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் திருத்தம் செய்வது எப்படி..??

 ஆன்லைனில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் திருத்தம்  செய்வது எப்படி..?? ஆன்லைனில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் திருத்தம் செய்வது எப்படி பின்வருமாறு: 1. கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் …

Read more