2022ம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள்:

 2022ம் ஆண்டுக்கான பொதுவிடுமுறை நாட்கள்:

தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் அடுத்த 2022ம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுடன் 23 நாட்களும் பொதுவிடுமுறை நாட்களாக கொள்ளப்படும். மற்ற பொது விடுமுறை நாட்கள் இதோ,

1 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு 01-01-2022 சனிக்கிழமை

2 பொங்கல் 14-01-2022 வெள்ளிக் கிழமை

3 திருவள்ளுவர் தினம் 15-01-2022 சனிக்கிழமை

4 உழவர் தினம் 16-01-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

5 தைப் பூசம் 18-01-2022 செவ்வாய் கிழமை

6 குடியரசு தினம் 26-01-2022 புதன்கிழமை

7 வங்கி ஆண்டுக் கணக்கு முடிவு 01-04-2022 வெள்ளிக்கிழமை

8 தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு 02-04-2022 சனிக்கிழமை

9 தமிழ்ப் புத்தாண்டு 14-04-2022 வியாழக் கிழமை

10 புனித வெள்ளி 15-04-2022 வெள்ளிக் கிழமை

11 மே தினம் 01-05-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

12 ரம்ஜான் 03-05-2022 செவ்வாய் கிழமை

13 பக்ரீத் 10-07-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

14 மொகரம் 09-08-2022 செவ்வாய் கிழமை

15 சுதந்திர தினம் 15-08-2022 திங்கள்கிழமை

16 கிருஷ்ண ஜெயந்தி 19-08-2022 வெள்ளிக்கிழமை

17 விநாயகர் சதுர்த்தி 31-08-2022 புதன்கிழமை

18 காந்தி ஜெயந்தி 02-10-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

19 ஆயுத பூஜை 04-10-2022 செவ்வாய்கிழமை

20 விஜய தசமி 05-10-2022 புதன்கிழமை

21 மிலாடி நபி 09-10-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

22 தீபாவளி 24-10-2022 திங்கட் கிழமை

23 கிறிஸ்துமஸ் 25-12-2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Leave a Comment