சாதிச் சான்றிதழ்(Community Certificate) பெற ஆன்லைன் (Online) மூலம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி..??

 சாதிச் சான்றிதழ்(Community Certificate)  பெற ஆன்லைன் (Online)


 மூலம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி..??

ஆன்லைன் மூலம் சாதிச்சான்றிதழ் பெறுவதற்கான எளிய வழிகள்: விளக்கமான முறையில்  (STEPS: 10)

STEP: 1

முதலில்  https://www.tnesevai.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று Citizen Login என்ற தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும்.  

STEP: 2

உள்நுழைந்த உடன் உங்களுக்கான Dashboard வரும் அதில் வலது புறத்தில்  Department Services எனும் தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும்.  பிறகு வரும் Services தேர்வுகளில் Department Wise என்ற தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும், அதில் வரும் தேர்வில் Revenue Department என்ற தேர்வை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

STEP: 3

பிறகு உங்கள் Dashboard- டுக்கு சென்று அதில் Community Certificate என்ற தேர்வை தேர்வு செய்யவும்.

STEP: 4

இப்போது புதிய Window-வில் சில விவரங்கள் மற்றும் வழிக்காட்டல்கள் இருக்கும் அதை படித்துவிட்டு கீழே இருக்கும் Proceed பட்டனை அழுத்தவும்.

STEP: 5

CAN- COMMON ACCOUNT NUMBER

Register CAN என்ற பட்டனை அழுத்தி உங்களுக்கான CAN (COMMON ACCOUNT NUMBER) பதிவு செய்து கொள்ளவும். நீங்கள் ஏற்கனவே CAN  பதிவு செய்திருந்தால் அந்த 13 இலக்க CAN – Applicant CAN Number / குடிமக்கள் கணக்கு எண் என்ற இடத்தில் பதிவு செய்யவும். 

குறிப்பு:

( நீங்கள் ஏற்கனவே CAN  பதிவு செய்திருந்து CAN  மறந்து இருந்தால் CAN  பதிவின் போது அளித்த விவரங்களை இங்கு அளித்து தேடிக்கொள்ளலாம்.) ( Applicant Name , Applicant Father Name , Applicant Mobile Number , Applicant Email ID , Applicant Date of Birth, இதில் ஏதேனும் ஒரு விவரம் , இரண்டு விவரம் அல்லது அதற்க்கு மேற்பட்ட விவரங்களை அளித்து உங்கள் CAN  விவரங்களை தேடி எடுக்கலாம்.)

உங்கள் CAN  அல்லது CAN உள்ள விவரங்களை அளித்த பிறகு Search எனும் பட்டனை அழுத்தவும்.

இப்போது உங்கள் CAN  விவரங்கள் கீழே வரும் அதில் உங்கள் விவரங்கள் இருக்கும் Radio பட்டனை தேர்வு செய்யவும்.

CAN  தேர்வு செய்த பிறகு Generate OTP என்ற பட்டனை அழுத்தவும். இப்போது உங்கள் CAN  –ல் பதிவு செய்திருக்கும் Mobile No -க்கு ஒரு OTP வரும். அதனை Enter  OTP என்ற இடத்தில் பதிவு செய்யவும் . பிறகு Comfirm OTP என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.

இப்போது Proceed , Edit CAN Detail ,Save As New என்ற மூன்று பட்டன்கள்  வரும் அதில் Proceed என்ற பட்டனை தேர்வு செய்யவும்.

STEP: 6

 சாதி சான்றிதழ் (Community Certificate) விண்ணப்பத்திற்கான படிவம் வரும்.

அதில் Applicant Detail, 

Current Address ,

Permanent Address ,

Contact Details 

போன்ற விவரங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே CAN  பதிவு செய்திருப்பதால் அந்த விவரங்கள் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.(இதில்  அதேனும் தவறுகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை சரி செய்ய பின் சென்று  OTP Confirm செய்தபிறகு வரும் மூன்று பட்டனில் Edit CAN  Detail என்ற பட்டனை தேர்வு செய்து திருத்திகொண்டபிறகு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.)

இந்த படிவத்தில் கடைசியாக இருக்கும் Form Details எனும் பகுதியில் இருக்கும் விவரங்களை மட்டும் நீங்கள் தேர்வு செய்வது போன்று இருக்கும் . Form Details என்ற பகுதியில் முதலில் Father’s Community என்ற இடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் தந்தையின் சமூகத்தினை தேர்வு செய்யவும். 

இரண்டாவது Mother’s Community என்ற இடத்தில் விண்ணப்பதாரரின் தாயின் சமூகத்தினை தேர்வு செய்யவும். (உதாரணம் : பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (BC), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (MBC), அட்டவணை படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (SC) ).

பிறகு Father’s Caste என்ற இடத்தில் தந்தையின் சாதியினை தேர்வு செய்யவும் . பிறகு Mother’s Name என்ற இடத்தில் தாயின் சாதியினை தேர்வு செய்யவும். (உதாரணம் : உங்கள் வகுப்பின் உட்பிரிவு தேர்வு செய்யவும் . ( MBC-யில் – கவுண்டர் , வன்னியர் , இன்னும் பல…) (BC-யில் – யாதவர் , இன்னும் பல…) (SC-யில் – ஆதிதிராவிடர், இன்னும் பல…) இருக்கும் அதில் எது உங்கள் தந்தை , தாயின் வகுப்பின் உட்பிரிவோ அதனை தேர்வு செய்யவும்.)

 STEP: 7

Requested Community என்ற இடத்தில் தந்தை மற்றும் தாய் இருவரும் ஒரே வகுப்பாக (சமூகமாக) இருக்கும் பட்சத்தில் Requested Community என்ற இடத்தில் ஒரே ஒரு வகுப்பின் பெயர் மட்டும் வரும் அதனை தேர்வு செய்யவேண்டும் . இதுவே பெற்றோர்கள் கலப்புதிருமணம் செய்திருப்பின் அப்போது தந்தை ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவராகவும் , தாய் ஒரு வகுப்பை சார்ந்தவராகவும் இருப்பர் அப்போது Requested Community என்ற இடத்தில் இரண்டு வகுப்பின் (சமூகத்தின்) பெயர்கள் அந்த இடத்தில் காட்டும் அதில் எந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வேண்டுமோ அந்த வகுப்பினை (சமூகத்தினை) தேர்வு செய்யவும்.

STEP: 8

Requested Caste என்ற இடத்தில் தந்தை மற்றும் தாய் இருவரும் ஒரே சாதியாக  இருக்கும் பட்சத்தில் Requested Caste என்ற இடத்தில் ஒரே ஒரு வகுப்பின் பெயர் மட்டும் வரும் அதனை தேர்வு செய்யவேண்டும் . இதுவே பெற்றோர்கள் கலப்புதிருமணம் செய்திருப்பின் அப்போது தந்தை ஒரு சாதியினை  சார்ந்தவராகவும் , தாய் ஒரு சாதியினை சார்ந்தவராகவும் இருப்பர் அப்போது Requested Caste என்ற இடத்தில் இரண்டு சாதிகளில் பெயர்கள் அந்த இடத்தில் காட்டும் அதில் எந்த சாதியில் உங்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வேண்டுமோ அந்த சாதியினை தேர்வு செய்யவும்.

பிறகு கீழே கேட்கப்பட்டிருக்கும் கேள்விக்கு No என்ற Radio பட்டனை தேர்வு செய்யவும். (உங்கள் குடும்பத்தில் யாரேனும் ஆன்லைன் மூலம் பெறப்பட்ட சாதி சான்று வைத்திருந்தாலும் நீங்கள் No என்ற தேர்வு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.)

இப்போது Form Details என்ற பகுதியில் உங்கள் விவரங்கள் அனைத்தையும் தேர்வு செய்த பிறகு கீழே உள்ள Submit பட்டனை தேர்வு செய்வும்.

இப்போது அடுத்ததாக ஆவணங்கள் பதிவேற்றும் பக்கம் வரும். அதில் Mandatory என்று குறிப்பிட்டு இருக்கும் ஆவணங்கள் அனைத்தையும் பதிவேற்றுவது அவசியம். அதேபோன்று ஆவணங்களில் அளவு (Size) மற்றும் வகை (Type) அதில் குறிப்பிட்டுள்ளவறு இருக்கவேண்டும்.

STEP: 9

பதிவேற்றம் செய்யவேண்டிய ஆவணங்கள் :

1 ) புகைப்படம் (Photo)

2 ) ஏதேனும் முகவரி ஆதாரம் ( Any Address Proof )

3 ) தந்தை,தாய்,சகோதரன்,சகோதரி, போன்றவர்களில் சாதி சான்றிதழ் அல்லது மாற்று சான்றிதழ்.(Community Certificate or TC of Father or Mother or Siblings )

4 ) விண்ணப்பதாரரின் சுய உறுதிமொழி ( Self – Declaration of Application )

இந்த நான்கு ஆவணங்களையும் கட்டாயம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

 ஆவணங்களில்  அளவு (Document Size)

புகைப்படம் அளவு (Photo Size ) : 50KB

ஆவணகளில் அளவு (Document Size ) : 200KB

ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் வகைகள் ( Supported File Types ) : PDF , JPEG , JPG , GIF , PNG

ஆவணங்கள் பதிவேற்றும் செய்யும் முறை :

முதலில் நீங்கள் Select Document என்ற இடத்தில் Photo என்பதை தேர்வு செய்யவும். பிறகு Document No என்ற இடத்தில் 01 என்று பதிவு செய்யவும். (List Of Document என்ற தலைப்பு கீழ் இருக்கும் ஆவணங்களில் வரிசையில் Photo என்பது எத்தைனையவதாக இருக்கிறதோ அதை Document No என்ற இடத்தில் அளிக்கவேண்டும்.) பிறகு கீழே உள்ள Add என்ற பட்டனை அழுத்தி ஆவணத்தை தேர்வு செய்த பிறகு Upload என்ற பட்டனை அழுத்தி ஆவணத்தை பதிவேற்றம் செய்யவும்.

இதே போன்று மீதம் உள்ள 3 ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யவும்.

ஆவணங்கள் ஏதேனும் தவறுதலாக பதிவேற்றம் செய்திருப்பதாக நினைத்தால் அந்த ஆவணத்துக்கு கடைசியாக இருக்கும் X –மார்க்கை கிளிக் செய்து அந்த ஆவணத்தை நீக்கிவிடலாம்.

STEP: 10

ஆவணங்களை சரியாக பதிவேற்றம் செய்த பிறகு, கீழே Make Payment என்ற பட்டன் வரும் . அதனை அழுத்தி இந்த விண்ணப்பத்திற்க்கான கட்டணத்தை செலுத்தவும். இதற்கான கட்டணம் ரூ.60/- செலுத்திய பிறகு உங்களுக்கான ஒப்புகை சீட்டு வரும் அதை பிரிண்ட் செய்து வைத்து கொள்ளவேண்டும்.

இப்போது உங்கள் சாதி சான்றிதழ்க்கான விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக பதிவாகிவிட்டிருக்கும் . இந்த ஒப்புகை சீட்டில் இருக்கும் விண்ணப்ப எண் கொண்டு உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை https://www.tnesevai.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று சரிபார்த்து கொள்ளலாம்.

Leave a Comment