கொரோனா(CORONA)வின் நான்காவது அலை-புதிய மாறுபாடு..??

கொரோனாவின் நான்காவது அலை-புதிய மாறுபாடு..??

கொரோனா(Corona)வின் புதிய மாறுபாடு :

கொரோனாவின் நான்காவது அலை ஜூன் 22 ஆம் தேதி தொடங்கி  அதன் விளைவு அக்டோபர் 24 வரை தொடரும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகிறார். இருப்பினும், நான்காவது அலை எவ்வளவு கடுமையாக இருக்கும் என்பது, கொரோனாவின் புதிய மாறுபாடு முன்னுக்கு வந்த பின்னரே தெரியவரும்.

நான்காவது அலை (மதிப்பீடு) ஜூன் 22 முதல் தொடங்கலாம்:

 கான்பூரில் உள்ள ஐ.ஐ.டி ஆராய்ச்சியாளர்கள், கோவிட்-19 இன் நான்காவது அலை குறைந்தது நான்கு மாதங்களுக்கு நீடிக்கும் என்று கூறியுள்ளனர். இந்த கணிப்பு பிப்ரவரி 24 அன்று மெட்ஆர்க்சிவ் ப்ரீபிரிண்ட் சர்வரில் வெளியிடப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 15 முதல் ஆகஸ்ட் 31 வரை நான்காவது அலையின் விளைவு உச்சத்தை எட்டும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அதன் பிறகு குறைய ஆரம்பிக்கும். இருப்பினும், அதன் தீவிரம் குறித்து தற்போது எதுவும் கூற முடியாது என்றுள்ளனர்.

புள்ளிவிவர மாதிரிகள்:

கான்பூரின் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நாட்டில் கொரோனா அலையை கணிப்பது இது மூன்றாவது முறையாகும். அவரது கணிப்புகள், குறிப்பாக மூன்றாவது அலை பற்றி, கிட்டத்தட்ட துல்லியமாக இருந்தது. இந்த ஆய்வை கான்பூரின் ஐஐடி கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் துறையின் எஸ்பி ராஜேஷ்பாய், சுப்ரா சங்கர் தார் மற்றும் ஷலப் ஆகியோர் மேற்கொண்டனர். அதன் கணிப்புக்காக, இந்த குழு புள்ளிவிவர மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.

நான்காவது அலையின் விளைவு உச்சத்தை எட்டும்: 

கொரோனா தொற்றுநோய் தொடங்கி 936 நாட்களுக்குப் பிறகு நான்காவது அலை வரலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அத்தகைய சூழ்நிலையில், நான்காவது அலை (மதிப்பீடு) ஜூன் 22 முதல் தொடங்கலாம், இது உச்சத்தை அடைந்த பிறகு அக்டோபர் 24 அன்று முடிவடையும். நான்காவது அலையின் உச்சத்தின் நேரப் புள்ளியில் உள்ள இடைவெளியைக் கணக்கிட குழு ‘பூட்ஸ்ட்ராப்’ என்ற முறையைப் பயன்படுத்தியது. நான்காவது மற்றும் பிற அலைகளை கணிக்க மற்ற நாடுகளில் இந்த முறையைப் பயன்படுத்தலாம் என்று அவர் கூறினார்.

Leave a Comment