உடற்கல்விக்கான பாடத்திட்டத்தின்படி விளையாட்டு மைதானத்தில் உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்திட உத்தரவு..!!

 உடற்கல்விக்கான பாடத்திட்டத்தின்படி விளையாட்டு

 மைதானத்தில் உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்திட உத்தரவு..!!

உடற்கல்வி 2021-22 ஆம் கல்வியாண்டில் 6 – 9 ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி பயிலும் மாணவ , மாணவிகளுக்கு உடற்கல்விக்கான பாடத்திட்டத்தின்படி விளையாட்டு மைதானத்தில் உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்திட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மூலம் தலைமை ஆசிரியர்களும் நடைமுறைப்படுத்திட அறிவுறுத்துதல் சார்பு இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

Leave a Comment